+38(044) 353 60 90, +38(050) 268 81 00, +38 (068) 866 72 79 kievpereklad@gmail.com

Етимологія

Наука етимологія (від грецького «Etymon» – «істина» та «logos» – «слово», «вчення») займається вивченням походження слів, зокрема з’ясовує, за якою ознакою називаються предмет, явище, дія. Відносно просто на основі досягнень порівняльно-історичного мовознавства прослідкувати історію звукового та морфологічного складу слова. Щодо смислової еволюції, то її часто дуже складно пояснити. Предметом етимології як розділу мовознавства є вивчення джерел та процесу формування словникового складу мови та реконструкція словникового складу мови давнішого періоду (зазвичай дописемного). В лексиці кожної мови є значний фонд слів, зв’язок форми яких зі значенням є незрозумілим для носіїв мови, оскільки структура слова не підлягає поясненню на основі діючих у мові зразків утворення слів. Етимологія визначає коли, в якій мові, за яким словотворчим зразком, на основі якого мовного матеріалу виникло слово, а також які історичні зміни його первинної форми та значення відбулись. Етимологія характеризується комплексним характером методів дослідження. Основою методики етимології є порівняльно-історичний метод дослідження різних одиниць мови, який спирається на закони фонетичних змін, морфологічні закономірності, закономірності морфологічних змін.

 

Етимологія – складна наука. Гарним етимологом стати важко. Проте навіть далекі від науки люди люблять шукати витоки слова. Під впливом такої народної етимології часто зближуються далекі одне від одного слова. Етимологія тісно пов’язана з діалектологією. Її дані є важливими для вирішення питання про походження багатьох слів літературної мови. Етимологія має важливе значення для розвитку історичної лексикології в цілому і для порівняльно-історичної граматики, для яких етимологія відіграє роль основи й джерела нових матеріалів. Оскільки етимології доступні хронологічні рівні, недосяжні для письмової історії, вона, поряд з археологією, служить найважливішим інструментом вивчення історії людського суспільства. Важливим етапом у розвитку етимології як науки є створення етимологічних словників слов’янських мов, зорієнтованих на реконструкцію та етимологізацію православного лексичного фонду та які стали основою для виникнення лексикології й лексикографії православної мови.