+38(044) 353 60 90, +38(050) 268 81 00, +38 (068) 866 72 79 kievpereklad@gmail.com

Класифікація фразеологічних еквівалентів (за А. В. Куніним)

Перекладацька робота пов’язана з основною функцією мови як засобу спілкування і його загальнонародним характером. У процесі перекладу фразеологізмів замінюються одиниці мови, але зберігається незмінним план змісту, тобто інформація, яка передається текстом.

У шкалі «перекладається» або «важко перекладати» фразеологізми займають чи не найперше місце. Стандартного методу перекладу фразеологічних одиниць немає. Часто, навіть якщо існує повна фразеологічна відповідність в словнику, доводиться перекладати по-іншому, оскільки цей варіант перекладу не підходить для певного контексту.

А. В. Кунін запропонував таку класифікацію для визначення фразеологічних еквівалентів:

  1. Повні еквіваленти.

Це еквіваленти, які мають однаковий  лексичний склад, значення, стилістичну направленість, образність, а також граматичну структуру з англійськими одиницями. Їх існує порівняно небагато.

Take the bull by the horns -  Брати, взяти бика за роги

Take the bull by the horns –
Брати, взяти бика за роги

Прикладом повних еквівалентів можуть бути такі:

Skin and bone(s) – шкіра та кістки.

As proud as a peacock – гордий, як павич.

An old fox – старий лис.

  1. Часткові еквіваленти.

Сюди відносяться такі, що мають лексичні, лексико-граматичні чи тільки граматичні розбіжності в мові за наявності однакового значення. У них можуть відбуватися невеликі зміни синтаксичної побудови. У свою чергу, часткові еквіваленти теж можна поділити таким чином:

а) Часткові лексичні еквіваленти:

– українські еквіваленти англійських ФЕ, які мають однакове значення та близькі за образністю, але дещо відрізняються між собою за лексичним складом.

Наприклад:

To kill the goose that lays the golden eggs – Вбити курку, яка несе золоті яйця.

As red as lobster – червоний, як омар.

українські еквіваленти англійських ФЕ, які мають однакове значення і стилістичну спрямованістю, але дещо відрізняються між собою образністю та лексичним складом.

Наприклад:

To be born with a silver spoon in ones mouth – Народитися в сорочці;

А fly in the ointment – Ложка дьогтю в бочці меду.

Ще, наприклад, у фразеологізмі «put off for a rainy day» (відкласти на чорний день) співставляються «дощовий день» в англійському варіанті та «чорний день» в українському. Також, наприклад, українці бачать схожість в «двох краплях води», а англійці – «в двох горошинах» (as like as two peas).

б) Часткові граматичні еквіваленти:

– українські еквіваленти англійських ФЕ, які мають однакове значення, стилістичну спрямованість та образність, але іменник стоїть в іншому числі або змінюється порядок слів. Наприклад: the game is not worth a candle – гра не варта свічок (розбіжність в числі), all is well that ends well – добре все, що добре закінчується (різний порядок слів).

  1. Калькування.

Іноді виникає необхідність перекладати стійкі сполучення слів дослівно. Особливо це важливо, коли образ, що лежить в основі фразеологізму, важливий для розуміння контексту, а заміна його іншим чином не забезпечує достатнього ефекту. Наприклад, зворот «hoist sail while the wind is fair» означає «куй залізо, поки гаряче». Але такий переклад неможливий в наступному реченні з роману В. Скотта «The Fortunes of Nigel». Тому тут доводиться вдаватися до калькування: «A man should strike while the iron is hot and hoist sail while the wind is fair», – «куй залізо, поки гаряче і піднімай вітрила, поки дме вітер».

  1. Контекстуальний переклад.

Використовується для перекладу ФЕ тільки в конкретному контексті: “This is not my cup of tea” (у значенні не «не мій чай», а «це не моє», говорячи, наприклад:

It's not my cup of tea - Це не моє.

It’s not my cup of tea – Це не моє.

– Варто тобі б позайматися танцями.

– Та ні, це не моє.

  1. Неповний фразеологічний еквівалент.

Це одиниця перекладу, яка є повним і точним еквівалентом багатозначної одиниці іноземної мови, але не в усіх її значеннях. Наведемо приклад: «the massacre of the innocents» (біблеїзм). Повністю відповідає українському «побиття немовлят», але ця українська одиниця є неповним еквівалентом, так як англійська ФЕ має ще одне значення – «не розгляд законопроектів за браком часу».

  1. Вибіркові еквіваленти.

Часто в англійській ФЕ може бути декілька варіантів еквівалентів, і перекладачеві важливо вибирати кращий для певного контексту: наприклад, зворот «break the ice» перекладається:

«пробити лід», «зробити перший крок»,

«порушити мовчання», «покласти початок».

  1. Лексичні еквіваленти.

Такий переклад називається не фразеологічним. Він застосовується тоді, коли якесь поняття позначено в одній мові фразеологізмом, а в іншому – звичайним словом.

Наприклад: «to set on fire» – запалити.

 

© КиївПереклад


Submit a Comment

Your email address will not be published.