+38(044) 353 60 90, +38(050) 268 81 00, +38 (068) 866 72 79 kievpereklad@gmail.com

Неологізм

Неологізми (від грецького neos – новий і logos – слово) – слова, значення слів або словосполучення, що з’явилися у визначений період у певній мові або використані одного разу в певному тексті чи акті мовлення. Належність слів до неологізмів (наприклад «розрядка», «чорний ящик», «місяцехід») є властивістю відносною й історичною. Неологізми визначаються так, як і слова, що виникли за пам’яті покоління, яке їх використовує. Визначення неологізму за денотативною або стилістичною ознакою не охоплює всієї сукупності неологізмів, а визначення неологізмів як слів, відсутніх у словнику, не спирається на властиві неологізмам особливості.

 

У розвинених мовах кількість неологізмів, зафіксованих у газетах і журналах протягом одного року, складає десятки тисяч. Це зумовлено соціальною потребою в називанні всього нового та в його осмисленні, внутрішньомовними факторами – тенденціями до економії, уніфікації, системності мовних засобів, етимологією, завданнями експресивно-емоційної стилістичної виразності. Неологізми можуть утворюватися морфологічними, синтаксико-морфологічними та семантико-морфологічними способами.

 

Новоутворення не на основі наявних слів та морфем утворюються з експериментальною метою, наприклад, у науково-фантастичній літературі. Неологізми з’являються в результаті внутрішньої словесної семантичної деривації на основі метафори та інших перенесень найменувань: наприклад, «трубач» у значенні «трубоукладальник» та «трубач» у значенні «людина, що грає на трубі».

 

Неологізми утворюються на основі стереотипізації цитат, перетворення мовленнєвого відрізка в складений термін, умовну формулу, ідіому («знак якості»), переосмислення словосполучень, термінологізації та детермінологізації, перетворення структури словосполучення («лінія вогню», «відкритим текстом», «номер два»).

 

На відміну від неологізмів-новоутворень існують «відносні неологізми», «неологізми входження», які є або «внутрішніми запозиченнями» – результатом міграції мовних засобів з одних сфер мови в інші або актуалізації слів, відомих у минулому.

 

У деяких країнах: США, Франції, Японії, на території колишнього СРСР існують центри неології, які займаються науковим дослідженням неологізмів, питаннями культури мовлення, стандартизації мови, організовують інформаційно-довідкову службу. Створюються словники неологізмів, які представляють матеріал для досліджень зі словотворення, семасіології, історії та теорії мови, для упорядкування термінотворення, удосконалення ДСТ та стандартів, для забезпечення історичної адекватності мовленнєвих характеристик у художньому тексті.

 

Фіксація часу появи неологізму допомагає при вивченні багатьох історичних процесів. Перед неологією поставлені завдання виявлення та опису неологізмів, порівняння масивів неологізмів у різних мовах, установлення тенденцій мовного розвитку, обговорення можливостей його планування та ін.