+38(044) 353 60 90, +38(050) 268 81 00, +38 (068) 866 72 79 kievpereklad@gmail.com

Омонім

Омоніми – від грецького «homos» – «однаковий» та «onyma» – «ім’я». Таке явище, коли слова співпадають за формою і не мають нічого спільного за змістом, називається омонімією (від грецького «однойменність»). Лексичні омоніми – слова, однакові за звучанням, які не мають спільних елементів змісту (сем) і не пов’язані асоціативно. Виникнення в мові омонімів викликано різними причинами. В результаті звукових змін може відбутися збіг раніше різних за звучанням слів. До появи омонімів може призвести запозичення іноземного слова. Омоніми з’являються, коли однакові за звучанням слова були запозичені певною мовою з різних джерел: «рейд» (місце стоянки кораблів; з голландської мови) та «рейд» (військовий наскок у тил противника; з англійської мови). Джерелом омонімів у певній мові може бути звуконаслідувальне походження одного з омонімів: наприклад, «шип» (від шипіти) та «шип» (троянди). Найпродуктивнішим та історично найскладнішим фактором появи омонімів є розрив первинно єдиної семантики багатозначного слова: «світ» (промениста енергія) та «світ» (всесвіт). Складність цього фактору полягає в тому, що розрив, розходження значень, тобто втрата ними спільних семантичних елементів, зазвичай, відбувається поступово; досить часто трапляються випадки, які по-різному трактуються в різних словниках: то як значення одного слова, то як омоніми («журавель» (птах) та «журавель» (криниця).

 

Розрізняють повну та часткову омонімію, при якій збігаються лише окремі форми слів, так звані омоформи, наприклад, «три» (числівник) і «три» (дієслово). Поряд з омонімами виділяють також омографи – слова, які однаково пишуться, але мають різне звучання: «за’ мок» – «замок’». Існують також і омофони – слова, які вимовляються однаково, але відрізняються написанням: «сонце» – «чи не сон це». Омонімія може ускладнювати розуміння – адже одна і та ж форма означає різні речі, і незрозуміло, що мається на увазі. В той же час омоніми дозволяють виразити більше змісту, особливо якщо набір форм обмежений, а в контексті мовлення значення омоніма, зазвичай, стає зрозумілим.