+38(044) 353 60 90, +38(050) 268 81 00, +38 (068) 866 72 79 kievpereklad@gmail.com

Транслитерация украинских имен собственных в переводе (2021)


Транслитерация украинских имен собственных (фамилий, имен, географических названий) в переводе. Как передать украинский алфавит латиницей при переводе на английский и другие языки.

При осуществлении перевода документов с/на иностранные языки крайне важно соблюдать правила транслитерации.

Действующие   правила транслитерации:

(Согласно постановлению Кабинета Министров Украины о транслитерации украинского алфавита латиницей от 27 января 2010 года)

 

 Украинский  | Латиница | Позиция в |  Примеры написания  |
|  алфавит  |     |  слове  |--------------------------|
|       |     |      |украинский латиницей |
|       |     |      |  язык  |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Аa   |  Aа  |      |Алушта   |Alushta   |
|       |     |      |Андрій   |Andrii    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Бб   |  Bb  |      |Борщагівка |Borshchahivka|
|       |     |      |Борисенко  |Borysenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Вв   |  Vv  |      |Вінниця   |Vinnytsia  |
|       |     |      |Володимир  |Volodymyr  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Гг   |  Hh  |      |Гадяч    |Hadiach   |
|       |     |      |Богдан   |Bohdan    |
|       |     |      |Згурський  |Zghurskyi  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ґґ   |  Gg  |      |Ґалаґан   |Galagan   |
|       |     |      |Ґорґани   |Gorgany   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Дд   |  Dd  |      |Донецьк   |Donetsk   |
|       |     |      |Дмитро   |Dmytro    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ее   |  Ee  |      |Рівне    |Rivne    |
|       |     |      |Олег    |Oleh     |
|       |     |      |Есмань   |Esman    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Єє   |  Ye  | на початку |Єнакієве  |Yenakiieve  |
|       |     |  слова  |Гаєвич   |Haievych   |
|       |  ie  | в інших  |Короп'є   |Koropie   |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Жж   | Zh zh  |      |Житомир   |Zhytomyr   |
|       |     |      |Жанна    |Zhanna    |
|       |     |      |Жежелів   |Zhezheliv  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Зз   |  Zz  |      |Закарпаття |Zakarpattia |
|       |     |      |Казимирчук |Kazymyrchuk |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Ии   |  Yy  |      |Медвин   |Medvyn    |
|       |     |      |Михайленко |Mykhailenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Іі   |  Ii  |      |Іванків   |Ivankiv   |
|       |     |      |Іващенко  |Ivashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Її   |  Yi  | на початку |Їжакевич  |Yizhakevych |
|       |     |  слова  |Кадиївка  |Kadyivka   |
|       |   i  | в інших  |Мар'їне   |Marine    |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Йй   |  Y   | на початку |Йосипівка  |Yosypivka  |
|       |     |  слова  |Стрий    |Stryi    |
|       |  i   | в інших  |Олексій   |Oleksii   |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Кк   |  Kk  |      |Київ    |Kyiv     |
|       |     |      |Коваленко  |Kovalenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Лл   |  Ll  |      |Лебедин   |Lebedyn   |
|       |     |      |Леонід   |Leonid    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Мм   |  Mm  |      |Миколаїв  |Mykolaiv   |
|       |     |      |Маринич   |Marynych   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Нн   |  Nn  |      |Ніжин    |Nizhyn    |
|       |     |      |Наталія   |Nataliia   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Оо   |  Oo  |      |Одеса    |Odesa    |
|       |     |      |Онищенко  |Onyshchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Пп   |  Pp  |      |Полтава   |Poltava   |
|       |     |      |Петро    |Petro    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Рр   |  Rr  |      |Решетилівка |Reshetylivka |
|       |     |      |Рибчинський |Rybchynskyi |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Сс   |  Ss  |      |Суми    |Sumy     |
|       |     |      |Соломія   |Solomiia   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Тт   |  Tt  |      |Тернопіль  |Ternopil   |
|       |     |      |Троць    |Trots    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Уу   |  Uu  |      |Ужгород   |Uzhhorod   |
|       |     |      |Уляна    |Uliana    |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Фф   |  Ff  |      |Фастів   |Fastiv    |
|       |     |      |Філіпчук  |Filipchuk  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Хх   | Kh kh  |      |Харків   |Kharkiv   |
|       |     |      |Христина  |Khrystyna  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Цц   | Ts ts  |      |Біла Церква |Bila Tserkva |
|       |     |      |Стеценко  |Stetsenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Чч   | Ch ch  |      |Чернівці  |Chernivtsi  |
|       |     |      |Шевченко  |Shevchenko  |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Шш   | Sh sh  |      |Шостка   |Shostka   |
|       |     |      |Кишеньки  |Kyshenky   |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Щщ   |Shch shch |      |Щербухи   |Shcherbukhy |
|       |     |      |Гоща    |Hoshcha   |
|       |     |      |Гаращенко  |Harashchenko |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Юю   |  Yu  | на початку |Юрій    |Yurii    |
|       |     |  слова  |Корюківка  |Koriukivka  |
|       |  iu  | в інших  |      |       |
|       |     | позиціях |      |       |
|-------------+----------+------------+------------+-------------|
|   Яя   |  Ya  | на початку |Яготин   |Yahotyn   |
|       |     |  слова  |Ярошенко  |Yaroshenko  |
|       |  ia  | в інших  |Костянтин  |Kostiantyn  |
|       |     | позиціях |Знам'янка  |Znamianka  |
|       |     |      |Феодосія  |Feodosiia  |
------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Буквосочетание “зг” воспроизводится латиницею как “zgh” (например,  Згораны – Zghorany, Розгон – Rozghon) в отличии от “zh” –  соответствие  украинской буквы  “ж”.

2. Мягкий знак и апостроф не передаются.

3. Транслитерация фамилий и имен собственных, а также географических названий осуществляется путем передачи каждой буквы латиницей.

Соблюдение правил транслитерации имен особенно важно при нотариально заверенных переводах. Можно также ознакомиться с услугой перевода с/на украинский язык в нашем бюро.

Бесплатная консультация по транслитерации вашего имени

Дорогие друзья! Вы можете получить бесплатную консультацию о том, как транслитерировать ваши фамилию, имя и отчество в соответствиями с правилами транслитерации.

Мы вас проконсультируем в благодарность за то, что вы подпишитесь на нашу страничку в одной из социальных сетей. Лайкните нас (подпишитесь на страничку) в любой из сетей (из списка ниже) и напишите ваш запрос в комментариях здесь.

Наши социальные сети:

Фейсбук: https://www.facebook.com/BuroPerevodovKievpereklad

Google+: google.com/+KievperekladUa

 


405 комментариев

 1. Подскажите пожалуйста по поводу формулировки “на початку і в інших
  позиціях” что в результате ?
  Красуля Ярослав Krasulya Yroslav
  или Krasulia Iaroslav

 2. Добрый день, Ярослав!
  В таблице фраза “на початку слова” относится к Ya, а фраза “в інших позиціях” – к ia.
  То есть, в начале слова используем Ya (Yaroslav).
  Во всех остальных позициях (в середине или в конце слова, как, например, в Вашей фамилии) используем ia (Krasulia).
  В итоге получается Krasulia Yaroslav.
  Спасибо.

 3. Красуля Ярослав транслитеруется как Krasulia Yaroslav

 4. правильно ли я перевожу?:
  Глухая Мария Владимировна(Глуха Марiя Володимирiвна) – Glukhaya Mariya Vladimirovma (Glukha Mariya Volodymyrivna) ?

  Борисевич Игорь Валентинович ( Борисевич Iгор Валентинович) – Borysevich Igor valentynovich ( Borysevych Igor Valentynovych) ?

 5. Мария, Ваше имя будет прописываться следующим образом: Глухая Мария Владимировна – Glukhaia Mariia Vladimirovna, Глуха Марiя Володимирiвна – Hlukha Mariia Volodymyrivna.
  Борисевич Игорь Валентинович – Borisevich Igor Valentinovich, Борисевич Iгор Валентинович – Borysevych Ihor Valentynovych.
  К сожалению, в русском языке нет официально утвержденных правил транслитерации, но мы можем руководствоваться правилами на этой страничке: ru.wikipedia.org/wiki/ Транслитерация_русского_алфавита_латиницей
  Касательно транслитерации отдельных букв: украинская буква Г раньше транслитерировалась как G, но по новым правилам мы её транслитерируем как H в любой позиции слова. Буква Я транслитерируется в зависимости от позиции, в которой она находится в слове. Если она стоит в начале слова, то транслитерируем её как Ya, если в середине или в конце, то как ia.
  Если Вы переводите имя гражданина Украины, то лучше руководствоваться правилами транслитерации, изложенными в таблице на нашем сайте.

 6. Хочу узнать об имени Александра. Почему имя переводят как Aleksandra, если из оно всегда и везде было как Alexandra. В русской транслитерации учитывают факт сочетания букв “кс”, почему же у нас так не продумано?
  И ещё, моя фамилия белорусская, заканчивается на “-ля”, соответственно, судя по нашей транслитерации, переводят как “lia”. Имея много друзей англичан, они так и читают “-лия”. И убеждают, что должно быть “ya”. Реально ли это исправить?

 7. Хочу еще добавить, если, к примеру, менять гражданство, то эти “ляпы” нашего перевода плавно переходят в новый паспорт другой страны?

 8. Добрый день, Александра!
  К сожалению, все что может сделать переводчик – это следовать официально утвержденной версии транслитерации (таблица выше). Как бы нелепо это ни выглядело, отступление от таблицы может привести к проблемам, если переведенный документ подается в один из органов на территории Украины. Если Вы хотите написать фамилию и имя иначе, чем этого требует таблица, и если Вы подаете документы в органы на территории другой страны, у Вас есть два варианта: 1) Вы делаете перевод в стране, гражданство которой принимаете; 2) Вы можете выполнить перевод у нас, оставив при этом свои пожелания по написанию Ваших фамилии, имени, отчества. Мы пропишем так, как Вы пожелаете, но Вы будете в курсе, что Ваши фамилия и имя прописываются так исключительно на основании Ваших пожеланий, а не согласно правилам, действующим в Украине.
  Спасибо.

 9. Здравствуйте, очень срочно нужно знать , как правильно на латинице Альона (в украинском паспорте именно так написано). Спасибо.

 10. Катерина, имя Альона в транслитерации будет писаться Alona.

 11. Здравствуйте!Правильно ли я понимаю, что Корольова Дарія Валеріївна будет выглядеть как Korolova Daria Valeriivna?

 12. Извините, букву пропустила. Dariia?

 13. Дарья, здравствуйте! Да, Вы совершенно правы. Ваше имя будет звучать как Korolova Dariia Valeriivna.

 14. Здравствуйте. Честно говоря,я возмущена тем,что мои родственники получали паспорт меньше 5 лет назад и фамилия Шульга прописана как Shulga. Сегодня же только я числюсь как Shulha. Это же как две разные фамилии получается теперь,как тут доказать,к примеру,заграницей что я не незнакомка..

 15. Олена, мы понимаем Ваше возмущение, но, к сожалению, ничем помочь не можем: таковы нынешние правила транслитерации, и нам всем нужно просто с этим смириться. По вашему вопросу: возможно, юристы знают, как можно это доказать.

 16. Добрый день)Помогите пожалуйста с переводом ФИО срочно нужно для диплома.Троценко Ольга Валентинівна

 17. Ольга, доброе утро! Ответ на комментарий был отправлен Вам на почту. Спасибо!

 18. Здравствуйте. Помогите пожалуйста как правильно пишется окончание в фамилии Гальчинський.

 19. Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно перевести имя Наталія???
  Спасибо.

  Ответ от бюро переводов “Киевперевод”: Здравствуйте, Наталия! Ваше имя будет транслитерироваться как Nataliia.

 20. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как будет переводиться Моргуненко Альона Віталіївна. Заранее спасибо!

  Ответ от бюро переводов “Киевперевод”: Здравствуйте, Алена! Ваше имя будет транслитерироваться следующим образом: Morhunenko Alona Vitaliivna.

 21. Это для диплома нужен перевод

 22. Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,как правильно переводится ФИО Салієнко Вікторія Сергіївна.Заранее благодарна!

 23. Помогите перевести на английский Лобас Юлія Миколаївна) Спасибо)

 24. Юлия, здравствуйте! Ваше имя будет транслитерироваться следующим образом: Lobas Yuliia Mykolaivna.

 25. Виктория, здравствуйте! Транслитерация будет следующая: Saliienko Viktoriia Serhiivna.

 26. Добрый день, помогите с переводом с украинского языка, Прямов Олександр Сергiйович, если я прав то получится Priamov Oleksandr Serhiiovych?

 27. Александр, здравствуйте! Да, вы совершенно правы. Ваше имя в транслитерации выглядит так: Priamov Oleksandr Serhiiovych.

 28. Доброго дня. Скажіть будьласка чи правильно я зробила переклад свого ПІБ:
  Чуловська Надія Анатоліївна (Chulovska Nadiia Anatoliivna)
  Чуловская Надежда Анатольевна (Chylovskaua Nadezhda Anatolyevna).
  Мені потрібно для отримання англійського зразку диплому.

 29. Добрий день, Надіє! Транслітерація Вашого імені та прізвища з української мови буде виглядати так: Chulovska Nadiia Anatoliivna, так як Ви і написали. Для отримання диплому європейського зразка транслітерація прізвища та імені з російської мови, скоріше за все, Вам не знадобиться, але виглядати вона буде наступним чином: Chulovskaya Nadezhda Anatolyevna

 30. Добрий день! Як буде виглядати транслітерація таких имен та прізвищ : Ковальов Микола Миколайович , Костянтин , Ірина Вікторівна

 31. Добрий день! Ковальов Микола Миколайович буде писатись як: Kovalov Mykola Mykolaiovych, Костянтин – Kostiantyn, Ірина Вікторівна – Iryna Viktorivna

 32. Добрий день! Як буде виглядати транслітерація прізвища : Рум’янцева .

 33. Помогите перевести на английский Безницкая Яна Александровна,Федченко Ольга Геннадьевна

 34. Николай! Добрий день. Прізвище Рум’янцева буде писатися як: Rumiantseva

 35. Яна, здравствуйте! Такой вопрос: нужно перевести именно с русского языка? Девушки, чьи имена Вы прописали, гражданки какой страны?

 36. Здравствуйте!Нужно перевести с русского языка на английский….Это для диплома нужен перевод. Гражданки Украины

 37. Яна, здравствуйте! Если девушки – гражданки Украины, и перевод требуется для диплома, то переводить такие имена следует с украинского языка. Пропишите, пожалуйста, имена девушек на украинском языке (так, как они указаны в гражданских, внутренних паспортах Украины), и мы Вам пропишем их написания на английском.

 38. Добрый день, очень нужна ваша помощь, как перевести: Дочірнє підприємство Центр Автоматичної Ідентифікації. Дуже Вам вдячна.

 39. Наталья, здесь мы консультируем только по вопросам ФИО. Простите нас.

 40. Помогите с правильным переводом.
  Татьяненко Павло – так в паспорте.
  В 1999 г. – мне говорили, что Tatyanenko
  Сейчас учительница ребенку перевела фамилию как Tatianenko.
  Заранее спасибо.

 41. Павел, здравствуйте! Правильно писать Tatianenko Pavlo. Спасибо!

 42. Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться; мы с мужем делали загран. паспорта в конце 2010 года
  Гайдай – Gayday
  Моего на тот момент несовершеннолетнего сына, вписали (с фото,сответственно) – также с фамилией Gayday
  В этом году ему(сыну) исполнилось 16 лет, и мы оформили ему загран.паспорт,где его фамилию написали:
  Гайдай – Hayday
  Правильно ли это?!
  С ув. Ирина

 43. Здравствуйте, Ирина!

  Спасибо за вопрос.
  Такая ситуация действительно могла сложиться, поскольку в 2010 г. Кабинет Министров Украины выдал соответствующее постановление (Постанова від 27 січня 2010 р. № 55), в котором указано, что буква Гг передается на английском как Hh (Гадяч – Hadiach). Вот в соответствии с этими правилами и был переведен паспорт Вашего сына. Правильно ли это – судить не нам, но это соответствует законодательству. Следовательно, никаких проблем у Вас возникать не должно 🙂 Надеемся, что наш ответ был полезным для Вас.

 44. Добрый день!
  Подскажите пожалуйста,как правильно будут имя и фамилия..
  Максим Колесник
  Кристина Колесник
  Овир, сделал Maxym Kolesnyk , значит ли это что будет Krystyna Kolesnyk?

  Судя по приведенным таблицам перевода, то все правильно, но смущает что имя Maxym и Krystyna Kolesnyk . За границей же есть имена Максим и Кристина, как в их глазах будут читаться эти имена?
  Спасибо!

 45. Здравствуйте, Максим! Имя Максим Колесник будет писаться как Maksym Kolesnyk. В украинском языке сочетание букв “кс” английской “x” не заменяются, а транслитерируются буквально как “ks”. Кристина Колесник (через две украинские “и”) буде писаться как Krystyna Kolesnyk. Для иностранцев наши имена будут читаться, как необычные иностранные имена. Мы не адаптируем свои имена под другие страны, разве что только в устной речи. По документам, имена траслитерируются согласно правил транслитерации, приведенных выше.

 46. Здравствуйте,помогите пожалуйста. Как будет Цепух Руслан Іванович для загран паспорта. Спасибо.

 47. Здравствуйте, Руслан! Ваше имя будет писаться следующим образом: Tsepukh Ruslan Ivanovych.

 48. Здравствуйте,
  помогите,пожалуйста,перевести с украинского на английский для загранпаспорта
  Геннадій Головач

 49. Здравствуйте, Татьяна!

  Спасибо за вопрос. Правильное написание имени, указанного Вами, согласно правилам транслитерации, является следующим: Hennadii Holovach

 50. помогите в таком вопросе. я являюсь гражданином России и так как проживал в 1991 году на украине еще и гражданином Украины. сейчас подал на выход из гражданства. Моя фамилия Марунич свидетельство о рождении на русском. Паспорт Украины не получал. Однако заключал сделки купли-продажи квартиры на украине. Так вот проблема в следующем. При сделках мою фамилию переводили как Марунiч. А сейчас органы ФМС Украины и консульская служба перевела ее как Марунич. В резальтате у меня два документа с разными переводами. Как правильно переводиться фамилия. И что мне делать в этой ситуации.

 51. Здравствуйте, Игорь! Ваша фамилия на украинском языке может переводиться как и Марунич, так и Маруніч. В идеале, органы ФМС должны были бы поинтересоваться, есть ли у Вас уже документы на украинском языке. Если они не спросили, то Вам лично нужно было это им указать. К сожалению, мы не можем Вам подсказать, что делать далее. Но то, что придется какие-то документы менять, так это точно.

 52. Переведите, пожалуйста, Мельник Роман Викторович….

 53. Здравствуйте, Роман!

  Спасибо, что обратились к нам. Вот Ваше имя на английском: Roman Viktorovych Melnyk.

 54. Здравствуйте! Подскажите, как будет имя Дар’я правильно написано? По правилам выходит Daria. Тут спрашивали об этом имени, но почему-то написали его как Дарія и соответственно на англ – Dariia. В свидетельстве у ребенка написано Дар’я

 55. Здравствуйте, Оксана! Вы правы, имя Дар’я на английском по правилам будет писаться Daria, а Дарія – Dariia.

 56. Помогите пожалуйста для диплома нужно. Бугаєвський Олександр Вікторович

 57. Здравствуйте, Ольга!

  Написание имени Бугаєвський Олександр Вікторович на английском будет следующее: Oleksandr Viktorovych Buhaievskyi.

 58. Помогите , пожалуйста , Абдрахімов Максим Камільович. Как будет на русском? Нужно для паспорта.

 59. Максим, здравствуйте! Имя, фамилия и отчество на русском будут звучать: Абдрахимов Максим Камильевич.

 60. Здравствуйте! Как будет переводиться с украинского на английский язык фамилия Гюрхан.

 61. Здравствуйте, Елена!

  Спасибо за вопрос. Фамилия Гюрхан будет переводиться на английский следующим образом: Hiurkhan.

 62. Здравствуйте,
  помогите перевести мою фамилию, я сам запутался и не могу разобраться. Шмыгаль Иван (Шмигаль Іван) будет Shmigal Ivan или Shmygal Ivan. Как правильней?

 63. Здравствуйте, Иван!

  Спасибо за Ваш вопрос. Правильно будет Shmyhal Ivan.

 64. Здравствуйте ,помогите перевести фио с украинского языка Бєлова Ганна Олександрівна.

 65. Здравствуйте, Анна!

  Пожалуйста: Bielova Hanna Oleksandrivna.

 66. Zdravstvuyte.
  Y nas nemnogo drygoi vopros rebenok rozhden v Avstralii. Imja v Avstralijskom sv-ve o rozjdenii Timothy. Kak ego perevedyt dlja ukr. gromadjanstva?

 67. Здравствуйте, Алина!

  Правильно было бы перевести Тімоті.

 68. перекладіть
  Манойло Вікторія Ігорівна
  Столяр Олексій Вікторович

 69. Добрий день! Переклад: Manoilo Viktoriia Ihorivna, Stoliar Oleksii Viktorovych

 70. Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с переводом ФИО для диплома. Как правильно с украинского перевести Гунько Єлизавета Віталіїївна??

 71. Здравствуйте, Елизавета! Ваше имя на английском будет писаться следующим образом: Hunko Yelyzaveta Vitaliivna.

 72. Здравствуйте! Помогите пожалуйста с переводом ФИО.
  Билыч Максим Владимирович(Білич Максим Володимирович).

 73. Здравствуйте! Переведите пожалуйста на английский: Чуєнко Юлія Віталіївна

 74. Максим, здравствуйте! Ваше имя на английском будет писаться так: Bilych Maksym Volodymyrovych

 75. Юлия, здравствуйте! Перевод Вашего имени: Chuienko Yuliia Vitaliivna.

 76. Доброго дня, як правильно перекласти прізвище Чайковський, бо в різних джерелах по різному

 77. Доброго дня, Олександре!

  Дякуємо за цікаве питання. За правилами української транслітерації, прізвище Чайковський англійською мовою передається як Chaikovskyi. Єдиним винятком є прізвище композитора Петра Ілліча Чайковського, яке традиційно передається англійською мовою як Tchaikovsky. Сподіваємося, що змогли Вам допомогти.

 78. Добрый вечер, подскажите правильно я перевела: Загорулько Валерія Євгенівна – Zahorulko Valeriya Yevhenivna

 79. Здравствуйте, Валерия!
  Ваше имя на английском будет писаться следующим образом:
  Zahorulko Valeriia Yevhenivna

 80. Подскажите пожалуйста ,как правильно будет фамилия Моргун

 81. Андрей, здравствуйте! Фамилия Моргун будет писаться следующим образом: Morhun.

 82. здравствуйте,как будет правильно фамилия Самолюк.

 83. Здравствуйте, Сергей!

  Правильное написание фамилии Самолюк на английском – Samoliuk.

 84. Добрый день, подскажите как правильно будет Бродецький Вадим. Я подписался на ваш твиттер и фейсбук, почему удалили предыдущий мой комментарий я не пойму. Всем отвечают, мой удалили…странная у вас модерация.

 85. Вадим, здравствуйте! Бродецький Вадим будет писаться как Brodetskyi Vadym. Приносим Вам свои извинения за удаленный комментарий. К сожалению, возник сбой в работе системы, именно в комментариях, из-за чего часть информации исчезла.

 86. Здравствуйте! Cкажите, пожалуйста, как будит правильно отчество Геннадіївна на английский

 87. Здравствуйте, Вероника!

  Правильное написание отчества Геннадіївна на английском – Hennadiivna.

 88. Подскажите пожалуйста. Делаю загран паспорт, с новыми законами моя фамилия теперь пишится Holyk. У меня водительское удостоверение выдано на Golyk. Сертификаты моряка тоже выданы на Golyk. У жены тоже транслитерация фамилии в загран.паспорте на Golyk. При оформлении документов, мне, не хотят прописывать G, как в других документах!! Подскажите как быть в этой ситуации?? Спасибо!

 89. Здравствуйте, Роман!

  К сожалению, с Вашей проблемой ныне сталкивается очень много людей. Если Вам не удалось убедить службу по выдаче паспортов указать фамилию так, как она указана во всех предыдущих документах (в принципе, они действуют согласно закону, т.е. прописывают по правилам транслитерации), а убедить их вряд ли удастся, то есть два варианта: 1) оставить все как есть, т.е. во всех документах Golyk, а в загране – Holyk. При этом, конечно, могут возникать определенные трудности, и Вам придется рассчитывать только на понимание людей, работающих в других службах за границей. Насколько серьезные трудности – подсказать сложно, возможно, стоит пообщаться с людьми, у которых есть подобные проблемы. Таких людей много, и они иногда обговаривают эти вопросы на форумах. Или же вариант 2) менять все остальные документы.

 90. Добрий день, допоможіть з перекладом для диплому, Петренко Владислав Юрійович.

 91. здравствуйте скажите как будет переведена моя фамилия и имя в загранпаспорте Тороповський Ілля

 92. Доброго дня, Владиславе!

  Якщо ми правильно зрозуміли, Вам потрібне написання Вашого імені англійською. Ваше ім’я англійською буде писатися так: Petrenko Vladyslav Yuriiovych. Якщо Вам потрібне засвідчення (зазвичай для диплому вимагають нотаріальне засвідчення), звертайтеся до нас за нашими номерами телефонів, зазначеними на сайті. Дякуємо!

 93. Здравствуйте, Илья!

  К сожалению, мы не знаем, как ваше имя будет указано в загранпаспорте. По правилам транслитерации оно будет писаться следующим образом: Toropovskyi Illia.

 94. Добрий вечір, допоможіть з перекладом для загран паспорта: Катерина.

 95. Здравствуйте! Я гражданин Израиля и в моем паспорте фамилия пишется Yakovlev. В различные годы мою фамилию переводили на украинский язык двумя способами Яковлев или Яковлєв. И соответственно в различных документах фигурируют то один то другой вариант перевода. Могу ли я получить справку, что оба перевода равнозначны? Если да, то подскажите к кому обратиться. Заранее благодарю.

 96. Катерино, добрий день! Ім’я Катерина буде писатись як Kateryna.

 97. Дмитрий, здравствуйте! К сожалению, мы не выдаем такие справки. Это не в нашей компетенции.

 98. Підскажіть як правильно написати по англійськи Віталій Левицький

 99. Доброго дня, Віталій!
  Англійською мовою ваше ім’я буде писатися таким чином: Vitalii Levytskyi

 100. Доброго дня . Разъясните правильность написания в паспорте имени МАРИЯ. С уважением Вадим.

 101. Здравствуйте, Вадим!

  Правильно ли мы поняли, что Вас интересует написание имени Мария на английском языке? Правильная транслитерация с украинского – Mariia.

 102. Доброго всем времени суток и настроения.

  Нынешняя транслитерация делает из граждан Украины, не что среднего рода или как минимум человек во множественном числе, впору менять имя тем, у кого заканчивается имя на *ій. Ни один нормальный человек ни когда в жизни не поймет как же мое имя правильно звучит!!!

 103. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильную транслитерацию с украинского на английский имени Егор.

  спасибо

 104. Как вы считаете нужно переводить имя Oleksandr с английского на русский? Написать Александр будет нормально?

 105. Помогите пожалуйста разобраться У меня дочь Leyla Gomlekci в соответствии с фамилией отца ,как это имя и фамилии будет писаться по украински?

 106. Здравствуйте, Лора!

  Правильная транслитерация имени Егор на английский язык – Yehor.

 107. Добрый день, Александр!

  Имя Oleksandr – транслитерация на английский язык имени Олександр с украинского языка (скорее всего). Украинское имя Олександр переходит в русский как Александр. Если нет никаких других особенностей, связанных с именем, то именно Александр и нужно писать по правилам.

 108. Добрый день, Елена!

  На украинском языке это имя будет писаться следующим образом: Лейла Гомлекчі.

 109. Добрый день и большое спасибо за ответ,но у меня автоматически возник другой вопрос…если моя дочь будет получать Украинский паспорт то по правилам транслитерации у нее и имя и фамилия будут отличаться от ее настоящего имени и фамилии….????

 110. Здравствуйте, Елена!

  Если Вы имеете в виду заграничный паспорт, то, к сожалению, да, имя на английском будет отличаться. Хотя, возможно, в паспортных службах что-то поменялось, и они начали прислушиваться к пожеланиям клиентов по поводу написания имени. Но это вряд ли )

 111. Добрый день.
  Подскажите пожалуйста, можно ли перевести фамилию Булгакова не Bulhakova , а Bulgakova, без изкажения звучания фамилии? Пятая буква г в украинском алфавите твердая и больше подходит по звучанию, но написана она как г , тоесть гх по новым правилам …

 112. Здравствуйте, Наталия!

  Спасибо за вопрос. Перевести можно так, как вы желаете, но, если у вас уже есть заграничный паспорт, то нужно, чтобы имя совпадало в переводе и в паспорте.

 113. Спасибо большое за ответ.

 114. У сына заканчивается паспорт для маленьких, который делался 2014 году, сейчас я на него хочу купить билет но к дате вылета паспорт будет уже устаревшим, хочу понять как будет по новому писаться имя ВОЙНА МАКСИМ, это важно так как билеты дорогие и поменять их нельзя, только данные паспорта а Имя Фамилия должны остаться не измененными. заранее спасибо!

 115. Здравствуйте, Игорь!

  По правилам транслитерации имя Война Максим будет писаться как VOINA MAKSYM (если на укринском фамилия звучит как Война), или VIINA MAKSYM (если на украинском фамилия звучит как Війна), но, к сожалению, мы не можем гарантировать, что так его напишут в паспортной службе.

 116. Доброго времени суток! Подскажите как правильно перевести имена, для подачи на Американскую визу – Артем, Анастасия, Ярослава, Кристина. Спасибо!

 117. Здравствуйте, Артем! По правилам транслитерации (если переводить с русского, как Вы указали) имена будут переводиться следующим образом: Артем – Artiom, Анастасия – Anastasiia, Ярослава – Yaroslava, Кристина – Kristina.

 118. Извиняюсь, немножко опечатался перевод с нужен с украинского: Артем, Анастасія, Ярослава, Кристина (не Христина). За ранее спасибо!

 119. В таком случае написание немного другое:
  Артем – Artem, Анастасія – Anastasiia, Ярослава – Yaroslava, Кристина – Krystyna.

 120. Как будет Колісник Сергій Сергійович?

 121. Здравствуйте, Сергей! Колісник Сергій Сергійович буде транслітеруватися як Kolisnyk Serhii Serhiiovych.

 122. заполняю гринкарт как правильно написать Максимовський Григорiй Олександрович как в загранпаспорте или как вамериканских визах как будет в паспорте ?

 123. Здравствуйте, Григорий!
  Правильно писать так, как у Вас написано в загранпаспорте.

 124. Подскажите как будет Хоменко Олександр Олексійович

 125. Здравствуйте, Александр!

  Написание вашего имени на английском в соответствии с правилами транслитерации следующее: Khomenko Oleksandr Oleksiiovych.

 126. Как в загран паспорте максимовський григорiй олександрович правильно написать?

 127. Здравствуйте, Григорий!

  Написание вашего имени на английском в соответствии с правилами транслитерации: Maksymovskyi Hryhorii Oleksandrovych

 128. В украинских паспортах должна транслитерация производиться с русского или украинского ? И как Максимовський Григорiй Олександрович накаждом языке ?

 129. В украинских паспортах имена транслируют с украинского языка.

  Написание имен в соответствии с правилами транслитерации с украинского языка на английский язык: Maksymovskyi Hryhorii Oleksandrovych;
  С русского языка на английский язык: Maksimovskiy Grigoriy Aleksandrovich.

 130. Правильно ли я перевёл моих детей с украинского языка на английский Альбіна Albina
  Микита Mykyta
  Христина Khrystyna
  а смт. Вільшани – Vil’shany ?

 131. Здравствуйте, Виталий!

  Имена Вы транслитерировали правильно, название населенного пункта правильно писать Vilshany.

 132. Подскажите перевод Таран Олена Михайлівна

 133. Здравствуйте, Елена! Таран Олена Михайлівна будет Taran Olena Mykhailivna.

 134. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, транслитерацию с украинского на английский Василенко Дар`я. Спасибо.

 135. Добрый день, Дмитрий!

  В соответствии правилам транслитерации, написание имен на английский язык будет следующее: Vasylenko Daria

 136. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, перевод имени с украинского на английский язык для загранпаспорта: Мацькевич Валерія Олександрівна. Хочу заметить, что в моем дипломе написано: Matskevych Valeriia. Правильно ли перевели имя? Заранее, спасибо!

 137. Здравствуйте, Валерия!

  В Вашем дипломе имя написано правильно – по правилам транслитерации.

 138. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, правильный перевод имен Паламарчук Лук’ян / Ярослав Дмитрович. Заранее спасибо!

 139. Здравствуйте, Дмитрий!

  Правильная транслитерация будет следующая: Palamarchuk Lukian / Yaroslav Dmytrovych

 140. Подскажите пожалуйста , получается что моё имя написали не правильно в загранпаспорт, так как я его получала в 2012 году . Юлия написано как Iuliia, а я вот сейчас посмотрела в таблицу и оно должно было быть написано Yuliia, закон же приняли в 2010 году . Получается что мне не правильно написали имя ?

 141. Здравствуйте, Юлия!

  В вопросах транслитерации постоянно возникают разногласия, скорее всего, во избежание таких разногласий и был принят закон. Наверное, сотрудники органа, который выдавал Вам паспорт, не внимательно ознакомились с его содержанием. Однако говорить, что Ваше имя написали “неправильно” тоже неверно, то есть Вам не нужно переделывать паспорт. Одно и то же имя можно написать по-разному, и в других странах, где Вы можете предъявлять свой паспорт, могут тоже существовать другие варианты транслитерации, а о нашем законе они могут и вовсе не знать…

 142. подскажите пожалуйста, с украинского на английский
  Наталія Василівна ?

 143. Подскажите,пожалуйста,как правильно пишется фамилия Верьовкіна, на русском она пишется Веревкина, очень нужно для диплома.

 144. Здравствуйте, Наталия!

  Правильная транслитерация будет следующая: Nataliia Vasylivna

 145. Здравствуйте, Яна!

  Транслитерация Вашей фамилии – Veriovkina.

 146. Добрый день! Собираемся оформить паспорт сыну Горячий Илья. Могу ли я претендовать на написание Goryachy Illya или хотя бы Goryachiy Illyia? Предполагаю, что в паспортном столе буду настаивать на букве H вместо G, но ведь Горячий как раз читается как “Галалаган” и “Горганы”. Для меня это почему-то важнее, чем остальные гласные, написанные безграмотно с точки зрения английской грамматики, зато по украинским правилам. СПАСИБО!

 147. Добрый день, Валентин!

  Правильное написание имен в соответствии с правилами транслитерации будет следующее: Horiachyi Illia

 148. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, правильную транслитерацию имени MATIOS SERGEY с итальянского на украинский.

  Заранее благодарна,

  Наталья

 149. Здравствуйте, Наталья!

  Правильная транслитерация на украинский язык будет: Матіос Сергій

 150. Доброго дня. Скажіть будьласка как правильно переклад свого ПІБ
  Marchenko Alona Igorivna или Ihorivna

 151. Доброго дня, Альона!

  Правильний переклад Вашого імені: Marchenko Aliona Ihorivna.

 152. як правильно буде
  Тоня Нагорнюк
  Tonya Nagornyuk чи Tonya Nagorniuk?

 153. Антоніно, доброго ранку!
  Тоня Нагорнюк англійською буде транслітеруватися як Tonia Nahorniuk.

 154. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с помощью этой транслитерации переводятся города и улицы?

 155. Здравствуйте, Дмитрий!

  Да, указанные правила используются для транслитерации городов и улиц.

 156. Скажите пожалуйста как правильно перевести на английский “Віталіївна” ??

 157. Здравствуйте, Антонина!

  Спасибо за Ваш вопрос! Правильная транслитерация отчества будет следующей: Vitaliivna.

 158. Добрый день! Правильно ли я перевожу: Миколайчук Сергій Анатолійович. Mykolaichuk Serhii ?

 159. Здравствуйте, Сергей!

  Правильная транслитерация имени Миколайчук Сергій Анатолійович – Mykolaichuk Serhii Anatoliiovych.

 160. Підкажіть як правильно Maria чи Mariia, бо у всіх документах був перший варіант….

 161. Доброго дня!

  Можливі обидва варіанти. Згідно з чинними правилами транслітерації 2010 р. правильним є варіант Mariia, однак якщо вже використовувався варіант написання Maria (і саме так написано в закордонному паспорті), – значить, так і слід писати.

 162. Добрый день!!!Подскажите пожалуйста, как правильно перевести фамилию Чевдарь на украинский язык?

 163. Добрый день, Екатерина!

  Написание этой фамилии при переводе на украинский язык не меняется.
  Фамилия на украинском языке: Чевдарь.

 164. Переведуть будь ласка фамілію і ім’я .Головатюк Ігор

 165. Доброго дня, Ігорю!

  Згідно з правилами транслітерації, Ваше ім’я буде транслітеруватися таким чином: Holovatiuk Ihor.

  Вдячні Вам за питання.

 166. Здравствуйте, подскажите как правильно на английском Павлов Євген Андрійович

 167. Добрый день!

  Правильная транслитерация имени Павлов Євген Андрійович будет: Pavlov Yevhen Andriiovych

 168. Доброго дня.
  як правильно перекласти на англійську
  Юлія Володимирівна
  Павло Ігорович

 169. Добрий день, Юліє!

  Правильна транслітерація імен буде:

  Yuliia Volodymyrivna
  Pavlo Ihorovych

 170. Переведите пожалуйста с английского языка на украинский имя aleksandra (для украинского паспорта)

 171. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно перевести на английский язык ФИО :
  Луценко Валерія Геннадіївна Лагедза Владислав Євгенійович
  Спасибо!

 172. Здравствуйте, Евгения!

  Спасибо за Ваш вопрос. Правильный перевод на английский указанных Вами имен будет следующим:

  Lutsenko Valeriia Hennadiivna, Lahedza Vladyslav Yevheniiovych.

  Еще раз спасибо за обращение к нам!

 173. Здравствуйте, Asd Tr!

  На украинском языке имя Aleksandra будет иметь следующее написание: Олександра.

  Спасибо за Ваш вопрос!

 174. Добрый день меня зовут Кирпа Илья Александрович ( на украинском Кирпа Iлля Олександрович) как правильно на английском Kirpa или Kyrpa, Ilya, Il’ya или Illia , Olexsandrovic или Alexsandrovic. Нужно для загранпаспорта и диплома об образовании.

 175. Здравствуйте, Илья!

  Согласно правилам транслитерации, Ваше имя на английском будет иметь следующее написание: Kyrpa Illia Oleksandrovych.

 176. добрый день , моё фамилия коверкают как хочешь,как правильно на украинском и английском языке Ильичёв?
  заранее спасибо

 177. Здравствуйте, Валерий!

  Спасибо за вопрос. Ваша фамилия на украинском пишется следующим образом: Іллічов, на английском: Illichov.

 178. Доброго времени суток, мое имя на украинском (Пека Віталій Віталійович) как правильно на английском

 179. Здравствуйте, Виталий!

  Правильная транслитерация Ваших имен на английском будет следующим образом:

  Peka Vitalii Vitaliiovych.

 180. Помогите, пожалуйста, со следующей ситуацией: мне сейчас надо подавать документы на паспорт, в свидетельстве я записана как Олександра. Могу ли я потребовать, чтобы латиницей меня записали как Alexandra (в связи с тем, что международные сертификаты выданы именно на это имя)?

 181. Здравствуйте, Александра!

  Вы можете потребовать, конечно, чтобы имя было указано в соответствии с Вашими пожеланиями, но неизвестно, будет ли это достаточным основанием для органов, выдающих паспорт.

 182. Добрый день!подскажите,пожалуйста!!!!Как правильно должно быть записано имя Pavel(Павел) при переводе с румынского на украинский?ведь по правилам транслитерации должны перевести каждую букву,а не перекаверкать имя на Павло?!так или я не права?и должны в украинском переводе написать Павло?!

 183. Добрый день, Юлия!

  По правилам транслитерации имя с румынского на украинский будет переведено так: Павел.

 184. Добрый день. У нас такая ситуация. Назвали сына Christopher (Кристофер) а на украинском в свидетельстве написали Кристофер, теперь сомневаемся правильно-ли. Вычитали что имя переводится по разному, но чаще как Крiстофер. Подскажите пожалуйста, какой вариант правильный? Спасибо.

 185. Добрый день, Роман!

  Согласно с правилами транслитерации правильный перевод имени должно быть: Крістофер.

 186. Подскажите пожалуйста как правильно перевести: Пєскова Ганна

 187. Добрый день, Анна!

  Правильная транслитерация фамилии и имени: Pieskova Hanna.

 188. Здравствуйте!
  скажите, в фамилии Горбатенко первая буква “g” или “h”?
  (просто у меня в документах по разному написано)

 189. Здравствуйте, Елена!

  Согласно правилам транслитерации, первая буква должна быть “H”.

 190. Как правильно будет на диплом в университет :
  1) на транслите пишет Крайній Антон – Krainii Anton
  2) всю жизнь писал Крайній Антон как Krayniy Anton
  Как правильно ?

 191. Добрый день, Антон!

  Правильное написание имен будет так, как указано в вашем заграничном паспорте.

  Но, согласно с правилами транслитерации, правильнее будет: Krainii Anton.

 192. Добрый день! Транслитерируйте, пожалуйста КОЛЕСНИКОВ ГЕННАДИЙ ЛЕНОРГОВИЧ. В загранпаспорте написано KOLESNIKOV HENNADII. Правильно ли это?
  Заранее благодарен.

 193. Здравствуйте, Геннадий!

  Правильная транслитерация вашего имени:
  Hennadii Lenorhovych Kolesnikov (если в укр. паспорте написано Колесніков).

 194. Имя Егор правильно пишется Yehor? Спасибо.

 195. Здравствуйте, Ирина!
  Да, все верно. Имя Егор будет писаться как Yehor.

 196. Добрый день.
  Можете подтвердить – правильно ли будет переведена данная фамилия и имя?:
  Юлія Петрушко
  ->
  Yuliia Petrushko
  Лайк оставил на фэйсбуке у вас.

 197. Здравствуйте, Сергей!

  Спасибо за вопрос. Подтверждаем. Правильная транслитерация будет Yuliia Petrushko. За лайк – отдельное спасибо!

 198. Добрый день! Скажите, пожалуйста, как сейчас правильно будет написано на латинице в загранпаспорте Ткаченко, Микола, Тетяна, Максим?

 199. Здравствуйте, Николай!

  Правильная транслитерация указанных Вами имен следующая: Tkachenko, Mykola, Tetiana, Maksym.

  Спасибо за Ваш вопрос!

 200. На зараз діє постанова кабінету міністрів України від 2010 року про стандарти транслітерації, вірно буде Andrіi
  (про це писав користувач The Bluest Eye).
  Перевірити можна будь якому сервісі що підтримує стандарт КМУ-2010 ,

 201. Здравствуйте! В старом загранпаспорте указано имя OLEG, а по правилам транслитерации OLEH. Хотя лично мне больше нравится первый вариант.
  Поэтому хотел при оформлении биометрического паспорта написать заявление в миграционной службе, чтобы оставили имя из старого загранпаспорта. Но не стал этого делать, так как прочитал Ваши разъяснения в части того, что соблюдение правил транслитерации очень важно при нотариально заверенных переводах. Огромное спасибо!

 202. Доброго дня, Євгене!
  Так, справді, діє саме ця постанова Кабінету міністрів України. Ім’я Андрій англійською буде Andrii.

 203. Здравствуйте, Олег!

  Нам очень приятно, что Вы нам доверяете. Действительно, по правилам транслитерации Ваше имя будет писаться Oleh, однако Вы могли указать пожелания по написанию имени, и тогда, при выполнении перевода, наше (или любое другое бюро переводов) должно руководствоваться данными Вашего паспорта, а не правилами транслитерации.

 204. Доброго времени суток. Подскажите Пожалуйста, как правильно транслитерировать (перевести) фио Черняк Микола Сергійович в международный формат?
  В загранпаспорте указана так Cherniak Mykola. Подскажите ещё правильно ли в загранпаспорте указано?
  Спасибо.

 205. Здравствуйте, Николай!

  ФИО Черняк Микола Сергійович на английский язык транслитерируется как Mykola Serhiiovych Cherniak.

 206. Доброго времени суток.
  подскажите пожалуйста, с украинского на английский
  Сахацький Олексій Вікторович

 207. Доброго дня! В анкете на новый внутренний паспорт Украины (id карта), МСУ указал моё имя Olha, правильно ли это? Какое имя должно быть в загранпаспорте? Благодарю!

 208. Здравствуйте, Алексей!

  Транслитерация имени Сахацький Олексій Вікторович на английский будет следующая: Sakhatskyi Oleksii Viktorovych.

 209. Здравствуйте, Ольга!

  Согласно действуйющим правилам транслитерации, имя Ольга будет транслитерироваться на английский как Olha, поэтому все верно. В загранпаспорте точно так же, – имя Ольга транслитерируется как Olha.

 210. Доброго времени суток.
  подскажите пожалуйста, с украинского на английский Крипкий Богдан, а то мне сначала говорили так Kripkiy Bohdan, потом так Kripky Bohdan, а теперь так
  Kripkyi Bohdan

 211. Здравствуйте, Богдан!

  Если мы правильно поняли, Ваша фамилия на украинском пишется Кріпкий. Тогда правильным будет последний из указанных Вами вариантов – Kripkyi Bohdan.

 212. Подскажите, как перевести на английский: Волковинський Микола Миколайович?

 213. Здравствуйте, Татьяна!

  Указанное Вами имя транслитерируется на английский следующим образом: Volkovynskyi Mykola Mykolaiovych.

 214. Здравствуйте. Подкажите, пожалуйста, правильный перевод на английский язык: Глущенко Ірина Ігорівна.

 215. Здравствуйте, Ирина!

  Правильная транслитерация на английский язык: Hlushchenko Iryna Ihorivna.

 216. Подскажите пожалуйста как пишется Ганна Вітовщик на англ. для закордонного паспорта?

 217. Добрый день, Анна!

  Правильная транслитерация Ваших имен будет следующая: Hanna Vitovshchyk.

 218. Здравствуйте!
  Недавно получила диплом бакалавра в котором по украински я указана как “Дар`я”, а вот по-английски как “Dariia”, хотя как мне известно правильно пишется “Daria”(с одной “i”).
  подскажите,пожалуйста,как все же правильно, да бы в будущем не иметь проблем с документом.
  спасибо!

 219. Добрый день, Дарья!

  Согласно правилам транслитерации правильно будет Daria.

 220. Дорого дня!
  Підскажіть, будь ласка, вірне написання ПІБ на англійську мову:
  Багінський Геннадій Володимирович
  (Багинский Геннадий Владимирович)
  В інтернет знайшов декілька варіантів: Gennadiy Baginskiy, Gennady Baginsky, Gennady Baginskі.

 221. Добрий день, Геннадій!

  Згідно з правилами транслітерації, правильне написання імен буде наступне: Hennadii Volodymyrovych Bahinskyi

 222. Подскажите пожалуйста привальное написание имени на ураинском языке
  Emily Joyce Castro Bravo

 223. Добрый день, Татьяна!

  Правильное написание имен на украинский: Емілі Джойс Кастро Браво

 224. Еще в 16 приполучении паспорта паспортистами была сделана ошибка при переводе с русского на украинский. Теперь моя фамилия пишется
  Ємел’янов Дмитро Геннадійович
  Подскажите как правильно перевести на на английский.
  А также:
  Ємел’янова Наталія Володимирівна
  Ємел’янова Альона Дмитрівна
  Ємел’янова Катерина Дмитрівна
  Ємел’янова Анастасія Дмитрівна
  Заранее спасибо.

 225. Здравствуйте, Дмитрий!
  Правильно будет Yemelianov Dmytro Hennadiiovych
  и также
  Yemelianova Nataliia Volodymyrivna
  Yemelianova Alona Dmytrivna
  Yemelianova Kateryna Dmytrivna
  Yemelianova Anastasiia Dmytrivna

 226. Здравствуйте! Помогите пожалуйста транслитерировать фамилию – Верещинский.

 227. Здравствуйте, Игорь!
  Верещинский транслитерируется как Vierieshchinskii (с русского) и Vereshchynskyi (с украинского).

 228. Спасибо за помощь в обращении выше.
  Еще одно уточнение
  Когда переводится фамилия Ємел’янов на английский то апостроф не нужен, я правильно понимаю?
  Спасибо еще раз

 229. Здравствуйте, Дмитрий! Правильно, апостроф не передается в транслитерации.

 230. здравствуйте, мне выдали загранпаспорт— латиницей olha—моего имени ,паспорт укр, верно ли ? старый загран был—olga

 231. Добрый день!Как перевести с русского фамилию Сеньковец на украинский.Спасибо.

 232. Добрый день, Ольга!

  Согласно новым правилам транслитерации Ваше имя – Olha – перевели правильно.

 233. Добрый день, Татьяна!
  На украинском фамилия будет так: Сеньковець.

 234. Підкажіть будь-ласка як на англійській мові буде переведено Говорухіна Наталія? Раніше було Govorukhia Nataliya.

  Дякую.

 235. Добрий день, як правильно переводиться фамілія, Микитюк. Дякую.

 236. Добрий день, Наталіє! За новими правилами транслітерації буде так: Hovorukhina Nataliia.

 237. Добрий день, Галино! Микитюк транслітерується як Mykytiuk.

 238. Добрий день! як правильно переводиться , фамилия Чухлян

 239. Добрий день, Вадиме!

  Згідно з правилами транслітерації, правильне написання прізвища: Chukhlian

 240. Переведите так,как будет в загране,спасибо:)
  Сергей Емельянов

 241. Ємельянов Сергій – это на укр,если что

 242. Доброго дня, Сергію!

  Згідно з правилами транслітерації, написання імен буде наступним:
  Serhii Yemelianov

 243. Здравствуйте, подскажите, как правильно переводится Оксана Татаринова – Oxana Tatarinova или же Oksana Tatarinowa?

 244. Здравстуйте, подскажите пожалуйста как правильно будет Владислав Герус- 1)Vladislav Gerus;
  2) Vladislav Herus;
  Второй вариант мне, мягко говоря, не по душе…?

 245. И если же менять в паспорте английскую букву H на G- значит и на украинском варианте фамилии будет меняться буква?

 246. Здравствуйте, Оксана!
  Оксана Татаринова -Oksana Tatarinova

 247. Здравствуйте, Владислав!
  По новым правилам транслитерации: Владислав Герус – Vladislav Herus (с русского), Vladyslav Herus (c украинского).
  Если Вы и поменяете букву с H на G в загранпаспорте, в украинском варианте останется написание согласно с вашим внутренним паспортом.

 248. Здравствуйте!
  11 лет назад я оформлял укнаинский загран паспорт, и мне перевели мое имя – Олександр, как Alexander, с учетом моего пожелания.
  Сейчас мой загран паспорт истек (уже год как), к тому же, у меня имеется паспорт другого государства – тоже на Alexander. Будут ли они менять вариант написания моего имени на Oleksandr, с учетом действующего правила транслитерации?
  Все записи,банковские и прочие счета, аренды – у меня на имя Alexander; было бы очень неудобно ходить с документами, фактически, на другое имя… мне нужно оставить действующий вариант. Подскажите, пожалуйста

 249. Поправка к комментарию выше: сейчас я хочу подавать на новый биометричный паспорт, так как старый загран – истек. Вопрос мой выше был в связи с написанием моего имени в новом украинском биометричным паспортом.

 250. Здравствуйте, Александр! Теоретически могут написать по новым правилам транслитерации. Но Вы можете попросить написать как в предыдущем паспорте, то есть Alexander.

 251. Спасибо! Будем надеяться!

 252. Напишіть, будь ласка, як будуть писатися у загранпаспорті такі імена: Тетяна, Марія, Матвій, Соломія, Андрій?

 253. Доброго дня, Тетяно!

  Згідно з новими правилами транслітерації:
  Тетяна – Tetiana
  Марія – Mariia
  Матвій – Matvii
  Соломія – Solomiia
  Андрій – Andrii

 254. Скажите, пожалуйста, при оформлении загран паспорта, могу ли я настоять, чтобы моя фамилия (мой муж иностранец), писалась не соответствуя правилам транслитерации, а точь-в-точь как фамилия мужа на англ языке. Логично же?
  У меня есть вид на жительство в его стране, соответственно, с правильным написанием моей фамилии. Также мой предыдущий загран паспорт (еще действующий) выдан по моей просьбе с написанием фамилии как у мужа.
  Будет ли это основанием для исключения из правил транслитерации? Иначе, получив паспорт с “правильной” транслитерацией, мой вид на жительство не будет соответствовать моей “правильной” фамилии.
  Заранее спасибо за ответ.

 255. Добрый день, Ольга!

  По данному вопросу лучше обратиться в органы выдачи паспортов.

 256. Здравствуйте! Как правильно транслитеруется мое имя? Карганян Евгения- Karhaniian Yevheniia?

 257. Здравствуйте, Евгения!

  Согласно правилам транслитерации Ваше имя:
  Karhanian Yevheniia

 258. Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с переводом ФИО для диплома. Как правильно с украинского перевести Короткий Сергій Володимирович? Правильно ли будет Kirotkyi Serhii Volodymyrovych?

 259. Korotkyi Serhii Volodymyrovych

 260. Здравствуйте! Пожалуйста, помогите с переводом ФИО для диплома. Как правильно с украинского перевести Гарбар Сергій Петрович?

 261. Добрый день, Сергей!

  Вы указали правильную транслитерацию Ваших имен, согласно правилам транслитерации: Korotkyi Serhii Volodymyrovych.

 262. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно писать,на всех карточках и документах написано по разному(
  Серый Александр Сергеевич(рус)
  Сєрий Олександр Сергійович(укр)

 263. Здравствуйте, Александр!
  Серый Александр Сергеевич – Sieryi Aleksandr Sierhieievich;
  Сєрий Олександр Сергійович – Sieryi Oleksandr Serhiiovych.

 264. А если с русского писать разве не правильней будет Seryi Aleksandr Sergeevich?

 265. Здравствуйте, Александр.

  Мы транслитерировали, ссылаясь на правила транслитерации выше.
  Если ссылаться на транслитерацию в русском языке, то есть еще варианты написания.
  Серый Александр Сергеевич – Seryi Aleksandr Sergeyevich (Sergeevich)

 266. Так как же будет правильно в итоге? 🙁

 267. Здравствуйте, скажите пожалуйста как правильно переводиться на английский язык Дар’я Олександрівна?

 268. Добрый день, Дарья!

  Правильная транслитерация указанных имен будет следующая: Daria Oleksandrivna.

 269. Як буде виглядати переклад латиною наступного:
  1)Мариніч Марія Іванівна
  2) Маринич Мария Ивановна?

 270. Добрий день!
  Мариніч Марія Іванівна – Marynich Mariia Ivanivna;
  Маринич Мария Ивановна – Marinich Mariya Ivanovna.

 271. Скажите пожалуйста, как будет правильно переведена фамилия на украинский язык?
  Al- HUDAITHAT .
  Буду благодарна за ответ.

 272. Доброго дня
  Підскажіть, будь ласка, як правильно перекласти? Бабчинська Зінаїда Вячеславівна

 273. Доброго дня, Зінаїдо!

  Ваше ім’я відповідно до правил транслітерації:
  Babchynska Zinaida Viacheslavivna

 274. Здравствуйте,как будет писаться имя Ксения в украинском загранпаспорте?

 275. Здравствуйте, Оксана!

  Согласно правилам транслитерации, имя Ксения будет писаться: Kseniia

 276. Я
  Доброго дня.
  Як перекладається прізвище Пушний? Дякую.

 277. Добрый день как будет Л атиницей Федоров Егор Дмитриевич

 278. Добрий день, Артем!

  Згідно з транслітерацією прізвище перекладається так: Пушний – Pushnyi

 279. Добрый день, Оксана!

  Правильная транслитерация имен: Yehor Dmytrovych Fedorov

 280. Добрый день Вам. Очень нужно. Имя (с укр.) Кирило.. Как должно писаться в паспорте ( транслитерация)? Заранее благодарю.

 281. Здравствуйте, Анна!

  Правильная транслитерация имени: Kyrylo

 282. Добрий вечір. Для дипломної роботи потрібно правильно написати ПІБ англійською
  Бобошко Артем Віталійович.
  І також потрібно вказати чи відмінюється ПІБ в дипломній роботі,
  Дипломна робота Бобошко Артема Віталійовича,
  чи
  Допломна робота Бобошка Артема Віталійовича.
  Завчасно вдячний!

 283. Доброго дня, Артеме!

  Відповіли на Ваше запитання на пошту!

 284. Добрый день! Для получения гражданства необходимо перевести имя – отчество Александр на румынский язык, с украинского. В паспорте пишется на укр.языке “О”лександр, а в свидетельстве о рождении выпущенное в СССР “А”лександр, также буквы “кс” как правильно перевести “кs” или “х”? И если перевести на своё усмотрение, то будут ли претензии с их стороны (румын.государства) или они запишут так как им указать и это не имеет значения? Напр. “Olexandr” или “Alexandr”, а также “Oleksanr” или “Aleksandr”?

 285. Добрый день, Дмитрий!

  Спасибо Вам за вопрос, ответ отправили Вам на почту.

 286. Доброго дня! Допоможіть будь ласка з перекладом П. І. Б на англійську мову:
  Гребелюк Ілона Михайлівна

 287. Добрий день, Ілоно!

  Правильна транслітерація імен буде наступною: Ilona Mykhailivna Hrebeliuk.

 288. цікаво як буде на анг. моє прізвище ,ім’я та по батькові) Безкоровайний Евген Миколайович. дякую за допомогу

 289. Добрий день, Євген!

  Правильна транслітерація Ваших імен: Yevhen Mykolaiovych Bezkorovainyi.

 290. цікаво) дуже дякую!!

 291. подскажите плиз как будет переведена фамилия и имя в новом загран паспорте колонтаєвська софiя

 292. Добрый день, Сергей!

  Имя и фамилия согласно правилам транслитерации пишется так:
  Кolontaievska Sofiia

 293. подскажите пожалуйста . Мое имя Тимур , при переводе будет
  Tymur но я всю жизнь писал Timur .
  могу ли я по своему желанию выбрать этот перевод или нужно менять имя на Tiмур и тогда переводить его как Timur . Что скажете по этому поводу ?

 294. Добрый день, Тимур!

  Согласно правилам транслитерации с украинского языка, правильное написание имени: Tymur.

 295. Здравствуйте, как правильно написать на английском Принцесса Билошкурского? Саму фамилию знаю как писать, а вот как написать ( чья принцесса)

 296. Здравствуйте, Лена!

  Ответили Вам на почту!

 297. Скажите, пожалуйста, как правильно перевести на украинский имя Софья? И его английская транслитерация.
  И фамилия Васеньова, как правильно перевести на английский.
  Спвсибо.

 298. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, меняла паспорт по смене фамилии, написали с украинского Повалiшина Povalishyna, а муж у меня русский и у него записано Повалишин Povalishin, это разные фамилии получается или если я буду делать какой-либо документ в России мне напишут Povalishina? Подскажите пожалуйста, переживаю что мне не правильно сделали паспорт…

 299. Добрый день, Елена!

  Спасибо за вопрос, ответ отправили Вам на почту.

 300. подскажите плиз как будет переведена фамилия и имя в новом загран паспорте Козаков юрій

 301. Добрый день, Юрий!

  Согласно правилам транслитерации, написание Ваших имен будет следующее: Kozakov Yurii.

 302. Доброй ночи! Скажите, пожалуйста, как правильно перевести с украинского языка на английский название улицы Ладозька ?

 303. Добрый день, Юрий!

  Написание улицы, согласно транслитерации будет так: Ladozka.

 304. Скажите пожалуйста, как перевести село Маковище?

 305. Добрый день, Иван!

  Согласно правилу транслитерации, село Маковище переводится как – Makovyshche.

 306. Подскажите пожалуйста как будет переводиться Тятюшкіна Евгенія Иванівна правильно))) надо на диплом международный перевод как в загран паспорте)

 307. Добрый день, Евгения!

  Согласно правилам транслитерации, написание имен будет так: Yevheniia Ivanivna Tiatiushkina.

 308. Здравствуйте, “Киев-Перевод”.
  Сделал себе официально имя не сергій, а Сергей.
  Мне миграционке прописали – Serhei.
  Возможно ли в миграционке прописать транслитерацию – Sergei?
  Если возможно, то как? Или с этим вопросом – глухо?
  Спасибо, Сергей

 309. Добрый день, Сергей!

  Согласно правилам транслитерации с украинского языка возможное написание имени только как Serhei.

 310. Доброго дня
  Підскажіть, будь ласка, як правильно перекласти:
  Островська Марія Сергіївна

 311. Доброго дня, Маріє!

  Правильна транслітерація імен буде наступною: Mariia Serhiivna Ostrovska.

 312. Подскажите, как можно переводить имя Ольга с буквой h, если во всех язык оно пишется через букву g. И что делать, если я не согласна с переводом имени и фамилии?

 313. Добрый день, Ольга!

  Ваше имя транслитерируется с украинского языка согласно постановлению Кабинета Министров от 27.01.2010. Если в предыдущих документав Ваше имя указывалось через “g”, предоставляйте их при переводе или оформлении документов.

 314. Здравствуйте, мне нужно поменять документы. Моя фамилия Kęsik Iryna. Как будет вписаться фамилия с польского на украинский. Спасибо.

 315. Добрый день, Ирина!

  Вам необходимо обратиться в бюро переводов, чтобы официально перевести Ваши документы где указаны имена с польского языка.

 316. Добрый день! Напишите пожалуйста как правильно пишется отчества на английском.
  Олександрівна
  Валентинівна
  Володимирович
  В‘ячеславович
  Олександрович

  За ранее благодарю!

 317. Добрый день, Антонина!

  Написание отчеств согласно правилам транслитерации:
  Oleksandrivna
  Valentynivna
  Volodymyrovych
  Viacheslavovych
  Oleksandrovych

 318. подскажите пожалуйста как правильно Бурлуцька Дар’я Олексіївна ?

 319. Добрый день, Дарья!

  Написание Ваших имен согласно правилам транслитерации будет так:

  Burlutska Daria Oleksiivna

 320. Добрый день. Помогите мне в таком вопросе. Я гражданин России. Живу на Украине по виду на жительство. Фамилию Паниюхiн заносили на английском языке с загранпаспорта России т.е. Pantyukhin. Хочу поменять гражданство на Украинское. На сайте миграционной службы Украины проверил правописание моей фамилии получилось Pantiukhin. Учился на Украине в морском училище. И там написано везде Pantyukhin. Прожил на Украине более 10 лет. Скажите могу ли я оставить фамилию Pantyukhin в дальнейшем во внутреннем паспорте Украины??

 321. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я поменять написание имени в загране по собственному желанию. Дважды в загране написали Mariia, это очень неудобно в общении с иностранными коллегами. Возможна ли смена имени если у меня нет документов с написанием Maria? Международное имя, а такой дурдом творят.
  Нашла вот такой закон, действует ли он? zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17 (Стаття 28).

 322. Добрий день! Як правильно пишеться згідно постанови №55 від 27.01.2010р Горієва Лілія

 323. Доброго дня, Ліліє!

  Правильна транслітерація ваших імен буде наступною: Liliia Horiieva

 324. Доброго дня, підкажіть як правильно написати ім’я Artur, Arthur.

 325. Доброго дня, Артуре!

  Правильна транслітерація імені буде: Artur.

 326. допоможіть будь ласка з трнслітерацією особистих даних. як правильно написати Чех Анастасія Євгенівна ?

 327. Як правильно транслітерувати Кучер Станіслав Андрійович
  Kucher Stanislav Andriiovych чи Kucher Stanislav Andriyovych чи якось по іншому?

 328. Доброго дня, Станіслав!

  Правильна транслітерація імен: Kucher Stanislav Andriiovych

 329. Здравствуйте.
  Я хочу пригласить свою девушку из Украины к себе в США. Её имя Ольга и как я знаю в украинском паспорте оно прописано английскими буквами – Olga. Соответственно и в моем приглашении я написал, что приглашается Olga. Но сейчас она получила загранпаспорт и имя указано как Olha. Не возникнет ли прицендента из-за этого в посольстве США. Или она должна брать с собой закон о транслитерации.

 330. Добрый день, Александр!

  Если у Вашей девушки есть прошлый паспорт где указано имя Olga, необходимо взять его в посольство вместе с новым паспортом.

 331. Добрый день.
  У меня возникла ситуация с правописанием в документации на дом.
  Дело в том,что в паспорте моя фамилия Лаврентьев в переводе на украинский записана правильно,так как правильно писать после мягкого знака букву «є», в моём случае «тьєв», а в документах исполком городского совета написал на украинском «тьев», что есть ошибкой правописания.
  Куда мне обратиться,что бы исправить ошибку и кого при этом можно привлечь к ответственности?
  Спасибо заранее за совет)

 332. Доброго дня. Як буде виглядати Катерина Ямкова англійської? В закордонному паспорті?

 333. Доброго дня, Сергію!

  Правильна транслітерація імен: Kateryna Yamkova.

 334. Добрий день .Як буде виглядати в закордонному паспорті Криворучко Ольга та вулиця Щукіна англійською. Буду дуже вдячна за переклад.

 335. Доброго дня, Ольго!

  Правильна транслітерація назв буде наступною:
  Kryvoruchko Olha – Криворучко Ольга
  Shchukina Street -вулиця Щукіна

 336. Добрый день, интересует как переводится украинское имя Мар’яна. Спасибо

 337. Добрый день!
  Согласно правилам транслитерации: Mariana.

 338. Добрый день подскажите как правильно транслитерировать Тетяна Гольмах

 339. Добрый вечер!
  Впервые столкнулась с указание middle name при заполнении документов.
  Подскажите пожалуйста как правильно Отчетсво на английском Юріївна.
  Спасибо!

 340. Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой: у меня и у мужа загранпаспорта с 2012 года, и там наша фамилия (Гальченко) транслитерировалась как Galchenko, возникла необходимость оформить загранпаспорт на ребёнка, при этом было сказано, что необходимо писать фамилию как Halchenko, при этом было разрешено при предъявлении загранпаспортов родителей написать Galchenko, но сказали, что при оформлении новых “загранок” (т.е. в 2022 году) нам напишут Halchenko, а у ребёнка паспорт будет действителен 4 года, т.е. до 2023, и у него будет Galchenko. При этом я имею права, в которых фамилия написана как Galchenko. Я хочу,чтоб наша фамилия указывалась во всех документах как Galchenko. Что для этого необходимо? Может быть какой-то нотариальный перевод с указанием фамилии как Galchenko, или будет достаточно при обмене “загранки” на новую предъявить права и старый загранпаспорт? Ведь Galchenko и Halchenko – это юридически разные люди!

 341. Добрый день, Владимир!

  Правильное написание имен согласно правилам транслитерации: Tetiana Holmakh.

 342. Добрый день, Надежда!

  Правильная транслитерация будет следующая: Yuriivna.

 343. Здравствуйте,я подписалась и оценила,подскажите пожалуйста как правильно на английском пишется отчество Анатоліївна и Анатолійович,это для диплома,очень важно что бы правильно было

 344. Здравстуйте .С русского перевели фамилию Виниченко один в один на украинский,т.е читается и произносится теперь через Ы. (ВИНИЧЕНКО ) На сколько это правильно ,почему не Вініченко)?и как теперь будет выглядеть трансл. моей фамилии . Спасибо, подписалась и лайкнула.

 345. Доброго дня, скажіть будь ласка, як в українському перекладі правильно буде призвіще Беличко. Дякую

 346. Доброго дня, Світлано!
  Переклад прізвища з російської мови на українську – Белічко.

 347. Здравствуйте, Екатерина!
  Перевод фамилии на украинский согласно правилам – Виниченко.
  Транслитерация с украинского будет выглядеть как: Vynychenko, а с русского – Vinichenko.
  Спасибо за вопрос!

 348. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как будет для загранпаспорта Гадецький Ігор

 349. Доброго дня, шановні. Будьте ласкаві, надайте посилання до Вашого ресурсу, де я мав би можливість привести запитання щодо правильності перекладу імені з української на російську мову.

 350. Доброго дня, Сергію!
  Дякуємо вам за запитання, відповіли вам на пошті.

 351. Здравствуйте.
  Если у ребёнка и матери в фамилии разные буквы то выходит что он мне не сын по документам? Фамилия Логвиненко . У него в паспорте Lohvinenko у меня Logvinenko

 352. Добрый день, Людмила!
  По загранпаспорту у вас фамилию перевели по старой транслитерации, у вашего сына по новой. При переводе свидетельства о рождении ребенка указывают фамилию, как указано в заграничном паспорте, что подтверждает ваше родство с ребенком.

 353. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, что при транслитерации с румынского на украинский имена будут следующие: Nicolai Filip Petrov – Ніcолаі Філіп Петрoв ;Victoria Petrov – Вісторіа Петров. Заранее спасибо!

 354. Добрый день, Анна!
  Правильная транслитерация имен будет следующая:
  Nicolai Filip Petrov – Ніколай (або Микола) Філіп Петрoв ; Victoria Petrov – Вікторія Петров

 355. Помогите, пожалуйста, перевести на латиницу фамилию Гончарук

 356. Добрый день, Любовь!
  Транслитерация фамилии будет следующая: Honcharuk

 357. Доброго дня. Підкажіть будь ласка,як буде для закордонного паспорта буде Скуратівський Володимир Петрович

 358. Добрий день, Володимир!
  Переклад ваших імен буде наступний: Skurativskyi Volodymyr Petrovych

 359. Здравствуйте .

  Подскажите пожалуйста, как переводится на английский следующие имена :
  Вячеслав Витальевич
  В‘ячеслав Віталійович
  Оксана Васильевна
  Оксана Василіана
  Виталий Владимирович
  Віталій Володимирович

  Спасибо

 360. Здравствуйте. Как правильно будет в документах на украинском языке имена Ренат и Ринат?

 361. Здравствуйте, Виталий!

  Транслитерация имён выполняется согласно написанию имени в паспорте – то есть если у вас имя где-то написано на русском, но у вас украинский паспорт, то при переводе имя будет транслитерироваться с украинского, а не с русского

  Вячеслав Витальевич, В‘ячеслав Віталійович – Viacheslav Vitaliiovych

  Оксана Васильевна, Оксана Василіана – Oksana Vasylivna

  Виталий Владимирович, Віталій Володимирович – Vitalii Volodymyrovych

 362. Здравствуйте Марина!
  Имя Ринат на украинском языке будет – Рінат

  Имя Ренат на украинском языке будет – Ренат.

 363. Подскажите пожалуйста,как правильно на русский переводится фамилия Зварич

 364. Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно написать Одеса, Одеська область?

 365. Здравствуйте, Дарья!
  Транслитерация на английский будет Odesa, Odesa region

 366. Я в украинском паспорте на первой странице ( украинской ) пишусь как Ганна , а на второй странице ( русский вариант ) как Анна . Требуется перевод паспорта на русский язык . В нашем городе отказываются писать меня в переводе паспорта как Анну . Они правы ? Еще нужен перевод свидетельства о рождении дочери Инессы . В свидетельстве она записана как Инеса . Хочу чтобы в переводе было написано Инесса . Если в моем городе откажутся , могу обратиться к вам ?

 367. Добрый день, Анна!
  Благодарим за ваш вопрос, ответили вам на почте.

 368. Здравствуйте, скажите пожалуйста, как перевести на украинский фамилию Wisniowski. Спасибо заранее.

 369. Я несколько удивлена переводом Wisniowski как Вісньовський. Дело в том что моя дочь вышла замуж за немца польского происхождения. Теперь ей надо переделывать украинский паспорт на мужнину фамилию. Юлiана Вісньовський ? Почему й в конце добавилась? Как io превратилось в ьо?

 370. Спасибо за ваш вопрос. Мы ответили вам на электронную почту.

  В данном случае при переводе с польского языка на украинский звук io передается в украинском языке ьо.
  Вариант мужского рода – Вісньовський, женского – Вісньовська.

 371. Здраствуйте. Якщо э така можливість, підскажіть мені будьласка переклад на англійську мову Орлова Галина Іванівна.
  Щиро дякую.

 372. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильное написание на англ – Вінницька Яна Олександрівна. Спасибо)

 373. Добрий день, Альона!
  Переклад вказаних імен буде наступним: Halyna Ivanivna Orlova.

 374. Добрый день, Яна!
  Правильное написание имен: Yana Oleksandrivna Vinnytska

 375. Я Вам настільки вдячна за відповідь!! Ви мене дуже виручили і допомогли! Всього Вам хорошого і приємного!

 376. Перепрошую якщо в закордонному паспорті я записаний як Grymak Sergii при заміні на новий який варіант напису я отримаю .??? І чи можливо залишити старий варіант коли я живу за кордноном і всі документи і водійське у мене прописанні саме першим варіантом ?

 377. Доброго дня, Сергій!

  Дякуємо за запитання, відповіли вам на пошту.

 378. Доброго дня, дочка народилась за кордоном та записана як Michelle.
  Який переклад буде в Українських документах?
  Дякую.

 379. Доброго дня, Олександр!

  Дякуємо за запитання, відповіли вам на пошту.

 380. Добрый день.
  Я гражданин РФ, но планирую подавать на ВНЖ в Украину.
  Моя фамилия “Эткинд”. Как она будет писаться на украинском, учитывая что буквы “Е” в алфавите нет? Только Є.

 381. Добрый день, Тихомир!
  По правилам транслитерации фамилия на украинском переводится так: Еткінд.

 382. Добрий день!
  Скажіть будь ласка, якщо моє прізвище Ельнер, як буде написано в закордонному?
  Elʹner чи Elner?

 383. Здравствуйте, скажите пожалуйста, как в загранпаспорте будет записана фамилия “Альварес”? Alʹvares или Alvares? Что с мягким знаком?

 384. Доброго дня, Анастасія!

  Згідно сучасних правил буде Elner

 385. Зравствуйте, Ann!

  В загранпаспорте будет Alvares, мягкий знак не указывается при транслитерации

 386. Подскажите, пожалуйста, как правильно транслитерировать Кадочникова Ольга Михайловна. Нужно для документа об образовании.

 387. Добрый день. Подскажите пожалуйста правильный перевод Евчева Юта и Ютта.
  Выбираем имя для дочки. Не можем определиться. Спасибо.

 388. Добрый день! Хочу поменять фамилию на “Schwarzwald” (немецкая фамилия). Правильно ли перевести на украинский как “Шварцвальд”? И будет ли последствии перевода с украинского на латиницу Schwarzwald или же Shvartsvald?

 389. У мужа в паспорте-книжечке стоит фамилия Діхтяр на украинском языке и Дехтярь на русском. У жены и ребенка документы только на украинском – Діхтяр. Возникают споры о правильности написания на русском языке фамилии жены и ребенка. Нужен ли в конце фамилии мягкий знак на русском и какая вторая буква фамилии? Как написать фамилию Діхтяр на русском правильно?

 390. Добрый день, Ирина!
  Благодарим за ваш вопрос, ответ можете найти у себя на почте.

 391. Добрый день! Сейчас я нахожусь в Финляндии и собираюсь легализовать документы о высшем образовании. Однако диплом об окончании института выдан на имя Елена , а в биометрическом паспорте я записана , как Олена. Каким образом мне доказать , что Елена и Олена – одно и то же?

 392. Доброго дня! Маю прізвище, яке закінчується на -ський. В паспорті це виглядає трохи дивно (-skyi) та не піддається відтворенню на слух. На сайті Державної міграційної служби України зазначено, що “у паспорті громадянина України написання прізвища особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків(або одного з них) у раніше виданих їм паспортах”. Справді, у моєго батька був паспорт (та навіть є, зберігся), де прізвище написано зі -ski на кінці (це значно покращує ситуацію). Тобто, єдине, зо змінилося – це загубився “y” на кінці. Це мене влаштовує. Треба зазначити, що паспорт ще радянського зразку, але тоді ще своїх не друкували, а вже був майже рік, як оголосили незалежність. Але, коли ми звернулися з проханням зробити таку транслітерацію, десь відмовили, а десь пояснили, що це неможливо зробити, бо цього паспорту немає у базі. Чи можна якось домогтися зміни написання прізвища?

 393. Доброго дня. Моє призвіще та ім’я Лук’янчук Ольга правильно- Lukyanchuk Olga чи Lukianchuk Olha

 394. Добрий день!
  Правильне написання імен: Lukianchuk Olha

 395. Добрый вечер. как будет записано в загран паспорте – Геращенко Катерина (это на укр.яз)

 396. Добрый день!
  Правильное написание ваших имен: Herashchenko Kateryna

 397. Доброго вечора.Як перевести на англійську мову ім’я Людмила

 398. Добрий день, Людмило!
  Написання імені Людмила: Liudmyla

 399. А якщо Войтович правильний переклад буде Voitovych?

 400. Здравствуйте!
  Как транслитеруется на английском языке ФИО: Чубінський Василь Михайлович / Чубінська Ганна Богданівна / Чубінська Ольга Василівна
  Заранее спасибо!

 401. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как перевести на латиницу в загранпаспорте имя на украинском языке Тетяна. Заранее спасибо.

 402. Добрый день, Татьяна!

  Ваше имя на латинице: Tetiana

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.