+38(044) 353 60 90, +38(050) 268 81 00, +38 (068) 866 72 79 kievpereklad@gmail.com

Синонім

Cиноніми (від грецького synonymos – однойменний) – слова однієї частини мови (а також, у більш широкому розумінні, фразеологізми, морфеми, синтаксичні конструкції), значення яких повністю або частково збігаються. Слова, однакові за змістом, називаються повними або абсолютними синонімами. Проте синоніми не завжди означають тотожність значень. Існують слова, близькі, але не однакові за змістом. Такі синоніми називаються частковими, або відносними; значення співпадають у загальному, а в деталях вони можуть відрізнятися. В якості одиниці змістового співставлення лексичних синонімів виступає елементарне значення слова, його лексико-семантичний варіант. Тому багатозначне слово може входити одразу до кількох синонімічних рядів (або парадигм). Члени кожного ряду ідентифікуються семантично та стилістично відносно домінанти ряду. Домінанта – це нейтральний і найзагальніший за змістом член синонімічного ряду, зазвичай головний у цьому ряді. Синонімом до цього слова може бути не тільки інше слово, а й словесний зворот, стійке словосполучення («вдарити» – «завдати удару»). Синонімом можуть бути слово й афікс («маленький ніс» – «носик»). За структурою синоніми можуть бути різнокореневими («молодий» – «юний») та однокореневими. Ці синоніми відрізняються одне від одного префіксами («пошкодити» – «зашкодити»), суфіксами («головний» – «головуючий»), префіксами й суфіксами одночасно («робити» – «розробляти»). Крім цього синоніми відрізняються наявністю або відсутністю постфікса -ся («куріти» – курітися»).

 

Відповідно до функцій, які вони виконують, синоніми поділяються на семантичні (ідеографічні), які відбивають різні аспекти позначуваного об’єкта, наприклад, синоніми «сумирний» – «незлостивий» – «покірний». Існують синоніми, які вказують на різний ступінь вияву ознаки дії («страх» – «жах», «ламати» – «трощити»), а також на іншу змістову своєрідність слів. Існують в українській мові й стилістичні синоніми, які дають різну оцінювальну характеристику позначуваного об’єкта («лице» – «лик»). Це – синоніми «високого стилю», а «пика» – простого стилю. Семантико-стилістичні синоніми поєднують у собі обидві ці функції («іти» – «волочитися»).

 

Чим більше в мові синонімів, тим вона багатша, тим більше в ній можливостей для вираження думок та почуттів. Завдяки синонімам ми маємо можливість уникати однакових слів та зворотів, зберігаючи при цьому необхідний зміст. Основне призначення синонімів – зробити нашу мову виразною, гнучкою. За допомогою синонімів передаються найтонші відтінки змісту. Особливо це виявляється в художній літературі.