<style>.lazy{display:none}</style>Французький переклад | Київпереклад

Французький переклад

Французька мова (Fran?ais) – це романська мова, якою розмовляють у Франції, Бельгії та Швейцарії, в Канаді (здебільшого в провінції Квебек) та у північній частині Нової Англії. Нею також розмовляють в багатьох інших країнах світу та в регіонах, які перебували чи на даний час перебувають під управлінням Франції.  Вона є офіційною мовою в більш ніж 25 країнах світу. Перші письмові пам’ятки датуються з 842 року. 

Стандарт французької мови базується на діалекті Парижу та називається Франсьєн. Цей стандарт закріпився з середини 16-го століття. Фонологія характеризується значними змінами у звуковому складі слів порівняно з латинською формою, від якої вони походять, а також з іншими спорідненими романськими мовами.

Французька граматика, як і граматика інших романських мов, була значно спрощена порівняно з латинською мовою. Іменники не відмінюються за відмінками. Форма множини раніше утворювалася шляхом додавання -s або –es, а зараз, хоча закінчення й збереглося в правописі, у мовленні воно практично відсутнє. Чоловічий та жіночий рід відрізняються, але розпізнаються не за іменником, а за артиклем, який біля нього стоїть, або ж за прикметником.  Дієслова відмінюються, мають спосіб та зворотну форму.

Переклад з/на французьку мову в бюро «КиївПереклад»

Всі переклади документів, паспортів, свідоцтв, договорів (контрактів), медичних та технічних текстів із французької та на французьку мову виконуються висококваліфікованими перекладачами, філологами з лінгвістичною освітою.