<style>.lazy{display:none}</style>Юридичний переклад на англійську та інші мови в Києві: особливості виконання | Київпереклад

Юридичний переклад на англійську та інші мови в Києві: особливості виконання

Про труднощі та особливості юридичних перекладів на англійську

Переклад юридичних документів на англійську має свої певні труднощі. Цей вид текстів насичений як літературними виразами, так і науковими термінами. Обов’язковою умовою для перекладу такого тексту є повне та чітке розуміння його змісту. 

Сьогодні основне правило для перекладачів – це перекласти текст з однієї мови засобами іншої мови так, щоб переклад звучав як оригінальний текст. Під час роботи над юридичним перекладом на англійську мову будь-якому перекладачу потрібно бути дуже уважним, оскільки невдале перефразування чи зміна структури речення може втратити правильний зміст перекладу. Також, велику увагу під час перекладу, перекладачі звертають на термінологію. Терміни для юридичної літератури є звичайним явищем, але саме це може стати каменем спотикання багатьох, навіть досвідчених, перекладачів. Зазвичай, перекладаючи термінологію під час юридичного перекладу на англійську, перекладачі використовують літературний вид перекладу, оскільки він дає змогу повністю розкрити значення того чи іншого терміну.

Переклади не виконуються у закритому просторі; вони функціонують у даній культурі та в даному часі. Для перекладача дуже важливо аналізувати текст для перекладу, беручи до уваги такі параметри, як: культура, з якої прийшов цей текст та час, коли його було створено. Саме культурні розбіжності створюють найбільші труднощі під час перекладу юридичних текстів.

Основним культурним аспектом в теорії перекладу є, так звана, «реалія» (з латинської “realis” – предмет). Реалія – це слова та словосполучення, які визначають предмети та концепції, характеристики стилю життя, культуру та соціальний та історичний розвиток одного народу, які водночас зовсім інші для іншого народу, оскільки вони відображають його історичне забарвлення, для якого немає еквівалентів в інших народах, та, звісно, мовах.

В деяких юридичних перекладах на англійську, наприклад, документах вищих шкіл, таких як: дипломи, свідоцтва та атестати, реалія відображається у вигляді термінів. Перекладач повинен звертати увагу на особливості тексту, але реалія – це основне значення, на яке слід орієнтуватись.

Інший важливий елемент, на який перекладач повинен звернути увагу це – стиль. Стиль – це ключове поняття для перекладача. Під час ознайомлення з текстом перекладач визначає стиль, в якому цей текст написано. Пізніше ж, під час перекладу на будь-яку мову, перекладач повинен зберегти цей стиль та передати його цільовій аудиторії. Наприклад, у текстах дипломів та свідоцтв короткі речення несуть в собі найбільше інформації, отже, переклад таких речень, теж має бути інформативним.

Також, існує перекладацька стратегія, якій варто слідувати під час перекладу юридичних документів на англійську:

Перше, перекладач повинен розуміти зміст тексту. У деяких випадках, перекладачу може знадобитись допомога спеціаліста (з галузі та тематики оригінального тексту), щоб перевірити правильність перекладу. Для перекладача важливо правильно розуміти значення всіх фразеологізмів. Для перекладу таких текстів необхідно мати словники, орієнтовані на юридичну літературу. Кожен термін може мати декілька значень, і дуже важливо перевірити усі значення та використати правильне.

Є певні правила, важливі для виконання перекладу юридичних документів як на англійську, так й на інші мови:

  1. Пошукайте стандартний, шаблонний переклад, якщо такий існує (під стандартним перекладом мається на увазі використання прийнятих еквівалентів технічних термінів в обох мовах).
  2. Якщо найкращий варіант перекладу здається вам застарілим або в ньому втрачено зміст перекладу, то до такого перекладу краще додати оригінальне написання у дужках.
  3. Якщо якийсь термін є стандартним в одній мові, але не є таким в іншій мові, то краще не вказуйте читачам на цю культурну розбіжність, постарайтесь пояснити такий термін, чи оминути.
  4. Якщо термін, який має звичайний стандартний переклад в оригіналі описується іншими, але зрозумілими для читача словами, то так його і перекладайте, не використовуйте звичайний стандартний переклад.
  5. Якщо термін в мовах оригіналу та перекладу має різні когнітивні та водночас важливі для тексту значення, то перекладач повинен зробити примітку, стосовно такої різниці, в дужках або під текстом.
  6. Якщо термін в мовах оригіналу та перекладу має різні когнітивні значення, але вони паралельні між мовами, то найкращий варіант – це зробити дослівний переклад.

Інформативність юридичного перекладу на англійську

Ще одним вагомим елементом особливостей юридичного перекладу на англійську є інформативність. Дуже важливо скласти текст з правильною композицією. Упущення хоча б одного важливого для змісту терміна, впливає на якість та сприйняття перекладу, який, перш за все, орієнтується на читача. Завдання перекладача – чітко передати зміст оригінального документа.

Також, перекладач, який працює у сфері юридичних перекладів, повинен, при можливості, побувати у сфері надання юридичних послуг, там, де панує юридична лексика, з метою набути досвіду спілкування саме юридичними термінами, з подальшим їх вжитком у текстах перекладів.

Професійний юридичний переклад на англійську в Києві

Як ми можемо побачити з вищевказаного, у перекладача юридичних текстів є багато труднощів, оскільки переклад юридичних документів не схожий на літературний чи дослівний. Будь-яка помилка чи неуважність перекладача може призвести до нерозуміння читачем тексту перекладу. Тому має сенс замовляти юридичний переклад на англійську у професіоналів.

Юридичні перекладачі бюро перекладів “Київ Переклад” є досвіченими фахівцями у своїй галузі та знають багато особливостей роботи над юридичними перекладами на англійську та інші іноземні мови, а також з іноземних – на українську.